รับสมัครสอบตรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครสอบตรง กำหนดการ/ขั้นตอนการสมัคร/อัตราค่าการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม คลิก

--------------------------------------------------

คู่มือลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี Download

--------------------------------------------------

เข้าสู่หน้ารับสมัคร คลิก

--------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Thailand Web Stat

Hit Web Stats
Fast Counters