ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ม.6/ปวช.และปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมรอบ 2 คลิกที่นี่

ค่าบำรุงการศึกษา คลิกที่นี่


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (หลักฐานสมัครเพิ่มเติมรอบ 2) คลิกที่นี่--------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Thailand Web Stat

Hit Web Stats
Fast Counters